Mods

1.7.10 forge krashar

2016-04-10 18:55 #0 av: fabianlej

Jag kör moddat mc 1.7.10 och när jag loggar in på en värld säger den:

Shutting down internal server...

Har haft liknande problem innan vilket var att den sparar nya grafikinställningar och försöker köra de nya inställningarna på gamla mc versioner och då tycker den att nåt är fel med mc och stänger ner. har gått tillbaks till gamla inställningar men den säger ändå "shutting down internal server"

Anmäl
2016-04-10 19:00 #1 av: fabianlej

det här är min output när jag loggar in på en värld och *krash*:


Time: 2016-04-10 18:57
Description: Unexpected error

java.lang.IndexOutOfBoundsException
    at java.nio.Buffer.checkIndex(Buffer.java:540)
    at java.nio.DirectIntBufferU.get(DirectIntBufferU.java:253)
    at net.minecraft.client.renderer.RenderGlobal.func_72712_a(RenderGlobal.java:350)
    at net.minecraft.client.renderer.RenderGlobal.func_72732_a(RenderGlobal.java:294)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_71353_a(Minecraft.java:2216)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_71403_a(Minecraft.java:2146)
    at net.minecraft.client.network.NetHandlerPlayClient.func_147282_a(NetHandlerPlayClient.java:240)
    at net.minecraft.network.play.server.S01PacketJoinGame.func_148833_a(SourceFile:70)
    at net.minecraft.network.play.server.S01PacketJoinGame.func_148833_a(SourceFile:13)
    at net.minecraft.network.NetworkManager.func_74428_b(NetworkManager.java:212)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_71407_l(Minecraft.java:2061)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_71411_J(Minecraft.java:973)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:898)
    at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Stacktrace:
    at java.nio.Buffer.checkIndex(Buffer.java:540)
    at java.nio.DirectIntBufferU.get(DirectIntBufferU.java:253)
    at net.minecraft.client.renderer.RenderGlobal.func_72712_a(RenderGlobal.java:350)
    at net.minecraft.client.renderer.RenderGlobal.func_72732_a(RenderGlobal.java:294)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_71353_a(Minecraft.java:2216)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_71403_a(Minecraft.java:2146)
    at net.minecraft.client.network.NetHandlerPlayClient.func_147282_a(NetHandlerPlayClient.java:240)
    at net.minecraft.network.play.server.S01PacketJoinGame.func_148833_a(SourceFile:70)
    at net.minecraft.network.play.server.S01PacketJoinGame.func_148833_a(SourceFile:13)
    at net.minecraft.network.NetworkManager.func_74428_b(NetworkManager.java:212)

-- Affected level --
Details:
    Level name: MpServer
    All players: 0 total; []
    Chunk stats: MultiplayerChunkCache: 0, 0
    Level seed: 0
    Level generator: ID 00 - default, ver 1. Features enabled: false
    Level generator options:
    Level spawn location: World: (8,64,8), Chunk: (at 8,4,8 in 0,0; contains blocks 0,0,0 to 15,255,15), Region: (0,0; contains chunks 0,0 to 31,31, blocks 0,0,0 to 511,255,511)
    Level time: 0 game time, 0 day time
    Level dimension: 0
    Level storage version: 0x00000 - Unknown?
    Level weather: Rain time: 0 (now: false), thunder time: 0 (now: false)
    Level game mode: Game mode: creative (ID 1). Hardcore: false. Cheats: false
    Forced entities: 0 total; []
    Retry entities: 0 total; []
    Server brand: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
    Server type: Integrated singleplayer server
Stacktrace:
    at net.minecraft.client.multiplayer.WorldClient.func_72914_a(WorldClient.java:373)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_71396_d(Minecraft.java:2444)
    at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:927)
    at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:148)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
    at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)

-- System Details --
Details:
    Minecraft Version: 1.7.10
    Operating System: Linux (amd64) version 4.1.15-desktop-2.mga5
    Java Version: 1.8.0_77, Oracle Corporation
    Java VM Version: OpenJDK 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
    Memory: 38831360 bytes (37 MB) / 362545152 bytes (345 MB) up to 1060372480 bytes (1011 MB)
    JVM Flags: 5 total; -Xmx1G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
    AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
    IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 12, tallocated: 94
    FML: MCP v9.05 FML v7.10.99.99 Minecraft Forge 10.13.4.1614 23 mods loaded, 23 mods active
    States: 'U' = Unloaded 'L' = Loaded 'C' = Constructed 'H' = Pre-initialized 'I' = Initialized 'J' = Post-initialized 'A' = Available 'D' = Disabled 'E' = Errored
    UCHIJAAAA    mcp{9.05} [Minecraft Coder Pack] (minecraft.jar)
    UCHIJAAAA    FML{7.10.99.99} [Forge Mod Loader] (forge-1.7.10-10.13.4.1614-1.7.10.jar)
    UCHIJAAAA    Forge{10.13.4.1614} [Minecraft Forge] (forge-1.7.10-10.13.4.1614-1.7.10.jar)
    UCHIJAAAA    CodeChickenCore{1.0.7.47} [CodeChicken Core] (minecraft.jar)
    UCHIJAAAA    NotEnoughItems{1.0.5.118} [Not Enough Items] (NotEnoughItems-1.7.10-1.0.5.118-universal.jar)
    UCHIJAAAA    <CoFH ASM>{000} [CoFH ASM] (minecraft.jar)
    UCHIJAAAA    AppleCore{1.3.0} [AppleCore] (AppleCore-mc1.7.10-1.3.0.jar)
    UCHIJAAAA    CoFHCore{1.7.10R3.1.2} [CoFH Core] (CoFHCore-[1.7.10]3.1.2-325.jar)
    UCHIJAAAA    ThermalFoundation{1.7.10R1.2.3} [Thermal Foundation] (ThermalFoundation-[1.7.10]1.2.3-112.jar)
    UCHIJAAAA    ThermalExpansion{1.7.10R4.1.2} [Thermal Expansion] (ThermalExpansion-[1.7.10]4.1.2-240.jar)
    UCHIJAAAA    drillify{0.2.6} [Drillify] (Drillify-0.2.6.jar)
    UCHIJAAAA    dyndyn{0.2.1} [Dynamic Dynamos] (DynamicDynamos-0.2.1.jar)
    UCHIJAAAA    EE3{0.3.507} [Equivalent Exchange 3] (EquivalentExchange3-1.7.10-0.3.507.jar)
    UCHIJAAAA    inventorytweaks{1.59-dev-152-cf6e263} [Inventory Tweaks] (InventoryTweaks-1.59-dev-152(1).jar)
    UCHIJAAAA    journeymap{5.1.4} [JourneyMap] (journeymap-1.7.10-5.1.4-unlimited.jar)
    UCHIJAAAA    harvestcraft{1.7.10j} [Pam's HarvestCraft] (Pam's HarvestCraft 1.7.10Lb.jar)
    UCHIJAAAA    corerm{1.0c} [RikMuld's Core] (RikMuldsCore_1.0c.jar)
    UCHIJAAAA    camping{2.1g} [The Camping Mod 2] (TheCampingMod_2.1g(1).jar)
    UCHIJAAAA    VeinMiner{0.31.4_build.unknown} [Vein Miner] (VeinMiner-1.7.10_0.31.4.unknown.jar)
    UCHIJAAAA    VeinMinerModSupport{0.31.4_build.unknown} [Mod Support] (VeinMiner-1.7.10_0.31.4.unknown.jar)
    UCHIJAAAA    vending{1.2.3} [vending] (vending-v1.2.3.jar)
    UCHIJAAAA    worldedit{6.0-beta-01} [WorldEdit] (worldedit-forge-mc1.7.10-6.0-beta-01(1).jar)
    UCHIJAAAA    HungerOverhaul{1.7.10-1.0.0.jenkins75} [Hunger Overhaul] (HungerOverhaul-1.7.10-1.0.0(1).jar)
    GL info: ' Vendor: 'NVIDIA Corporation' Version: '4.5.0 NVIDIA 346.96' Renderer: 'GeForce GTX 760/PCIe/SSE2'
    CoFHCore: -[1.7.10]3.1.2-325
    ThermalFoundation: -[1.7.10]1.2.3-112
    ThermalExpansion: -[1.7.10]4.1.2-240
    Launched Version: 1.7.10-Forge10.13.4.1614-1.7.10
    LWJGL: 2.9.1
    OpenGL: GeForce GTX 760/PCIe/SSE2 GL version 4.5.0 NVIDIA 346.96, NVIDIA Corporation
    GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using framebuffer objects because OpenGL 3.0 is supported and separate blending is supported.
Anisotropic filtering is supported and maximum anisotropy is 16.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.

    Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
    Type: Client (map_client.txt)
    Resource Packs: []
    Current Language: Svenska (Sverige)
    Profiler Position: N/A (disabled)
    Vec3 Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
    Anisotropic Filtering: Off (1)

Anmäl
2016-04-10 19:03 #2 av: fabianlej

hittade nog felet: 1.9's max render distance 32 (hade 17)

1.7.10's max: 16 render distance

Anmäl
2016-04-10 19:05 #3 av: Cireea

#2 Fungerar det som det ska nu om du ändrar din render distance till 16 eller ännu lägre? Glad

FilmGuldhamster, HamsterLitteratur,  Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"

⎿Uppfödare på Eyos Hamsteruppfödning

Anmäl
2016-04-11 06:44 #4 av: fabianlej

japp nu funkar det Glad

Anmäl
2016-04-11 08:54 #5 av: Cireea

Toppen! Tummen upp

FilmGuldhamster, HamsterLitteratur,  Sommar, Twilight & Sydkorea
"Better Yehet today than Kkaebsong tomorrow"

⎿Uppfödare på Eyos Hamsteruppfödning

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.